GGA.COM.PL audyt finansowy

PHONE: +48 793 202 404
            +48 793 062 202
Przejdź do treści
Gdańska Grupa Audytorów
Firma Audytorska nr 3385

MISJĄ GDAŃSKIEJ GRUPY AUDYTORÓW JEST ...

systematyczne podnoszenie konkurencyjności naszych klientów, poprzez zaspokojenie ich potrzeb w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz rozliczeń podatkowych w formie profesjonalnych usług audytorskich i księgowych.
_

Nasza Firma Audytorska przeprowadza badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami.
_

Prowadzimy usługi w zakresie szeroko pojętej księgowości finansowej i zarządczej oraz nadzoru nad systemami księgowymi.
_

Świadczy pełny zakres usług poświadczających, w tym usługi świadczone na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, do których należą w szczególności badania planów przekształcenia, połączenia i podziałów podmiotów gospodarczych.
_

Wyceniamy przedsiębiorstwa metodami majątkowymi i dochodowymi.
_

Dokonujemy prezentacji informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.
_

Proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa obejmuje dwie zasadnicze sfery i sprowadza się do konieczności dwóch grup decyzji: decyzji inwestycyjnych i decyzji finansowych. Decyzje inwestycyjne dotyczą kształtowania wielkości i struktury aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Istotą ich jest wykorzystywanie kapitału. Decyzje finansowe dotyczą z kolei źródeł finansowania tych aktów, w szczególności ich rozmiarów, rodzajów i struktury.

KLUCZOWY ZESPÓŁ GGA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
_
TOMASZ SZANEL
PREZES ZARZĄDU

Biegły rewident od 2006 roku, 20 lat pracy jako audytor finansowy, wykładowca rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim (2013-2014), autor programu nauczania rachunkowości SZANEL METHOD, autor pierwszego Programu Naprawczego dla AWFiS w Gdańsku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Ekonomika Przedsiębiorstw), absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw), Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, audytu środków pomocowych Unii Europejskiej, przekształceń, podziałów i łączenia podmiotów gospodarczych, sporządzania analiz finansowych, prowadzenia i nadzorowania księgowości oraz wdrażania i nadzorowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach klasy ERP.
_
MARCIN GADECKI
AUDYT MANAGER

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia), posiada doświadczenie w audycie i finansach, nabyte podczas pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz asystenta biegłego rewidenta. Z Gdańską Grupą Audytorów związany od 2013 roku.
_
dr MAGDALENA CHOMUSZKO
IT MANAGER

Magister informatyk; doktor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (rozprawa doktorska dotyczy badań nad koncepcjami zarządzania opartymi na procesowym ujęciu organizacji); wieloletni wykładowca w ośrodkach szkoleniowych nauczający obsługi systemów Symfonia; wieloletni konsultant finansowy przy wdrożeniach systemów ERP. Obecnie administrator modułowy SAP w Pomorskiej Spółce Gazownictwa.
Wróć do spisu treści