Szkolenia - GGA.COM.PL audyt finansowy, biuro rachunkowe Gdańsk, doradztwo podatkowe, księgowość, rachunkowość Gdańsk, szkolenia, kursy

Szukaj
Go to content

Main menu:

OFERTA

Nowoczesny księgowy (szkolenie 2 etapowe)

Program szkolenia
z zakresu rachunkowości oraz wykorzystania nowoczesnych systemów finansowo - księgowych.


  • Prof. UG dr hab. Mirosław Krajewski - opiekun merytoryczny,

  • Karol Matwiejczyk - kierownik projektu,

  • Tomasz Szanel - biegły rewident,

  • Magdalena Chomuszko - ekspert w dziedzinie wdrażania i wykorzystania systemu SYMFONIA oraz SAP. Autorka podręczników z tego zakresu. Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

  • Iwona Walczak - ekspert w dziedzinie wdrażania i wykorzystania systemu INSERT. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakres tematyczny


Program szkolenia skierowany jest do osób które poszukują nowych wyzwań związanych ze zmianą zawodu, poszerzenia posiadanej wiedzy w celu znalezienia nowego miejsca pracy. W związku z tym ma on charakter dwuetapowy, a mianowicie:


  • etap pierwszy ma za zadanie wprowadzić słuchacza w zawód księgowego, w zakresie wiedzy z rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Szkolenie to umożliwi podjęcie pracy w komórkach finansowych i wykonywanie podstawowych czynności związanych księgowaniem operacji gospodarczych. Etap pierwszy stanowi jednocześnie podstawę dla osób zainteresowanych do uzyskania szerszej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Wiedzę tę obejmuje etap drugi.


  • etap drugi ma w istotny sposób poszerzyć wiedzę w zakresie rachunkowości, systemu podatkowego przedsiębiorstw oraz przyczynić się do poznania i wykorzystywania w pracy zawodowej nowoczesnych systemów finansowo - księgowych.


Harmonogram szkolenia - etap pierwszy


Okres szkolenie wynosi 12 tygodni. W każdy tygodniu przewidywane są 2 spotkania w systemie poniedziałek - środa lub wtorek - czwartek

poniedziałek / wtorek

godz. 16.30 - 18.00 - zajęcia (2 h),
godz. 18.00 - 18.15 - przerwa kawowa,
godz. 18.15 - 19.45 - zajęcia (2 h).

środa / czwartek

godz. 16.30 - 18.00 - zajęcia (2 h),
godz. 18.00 - 18.15 - przerwa kawowa,
godz. 18.15 - 19.45 - zajęcia (2 h).

Łącznie szkolenie przewiduje odbycie przez każdego uczestnika 96 godzin zajęć teoretyczno -praktycznych.


Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


Lp.

Blok tematyczny

Liość godzin

1

Wprowadzenie do istoty rachunkowości i finansów przedsiębiorstw

16

2

Kodeks spółek handlowych

8

3

System rachunkowości obowiązujący w Polsce, a w tym:

24

 

-ustawa o rachunkowości, rachunkowość finansowa,

16

 

-rachunkowość zarządcza.

8

4

Wprowadzenie do systemu podatkowego, a w tym:

20

 

- VAT jako podatek od wartości dodanej

10

 

- podatek dochodowy od osób prawnych,

10

5

Excel jako współczesne narzędzie pracy księgowego,

24

6

EGZAMIN

4

Razem

96

Harmonogram szkolenia - etap drugi


Okres szkolenie wynosi 16 tygodni. W każdy tygodniu przewidywane są 2 spotkania w systemie poniedziałek - środa lub wtorek - czwartek

poniedziałek / wtorek

godz. 16.30 - 18.00 - zajęcia (2 h),
godz. 18.00 - 18.15 - przerwa kawowa,
godz. 18.15 - 19.45 - zajęcia (2 h).

środa / czwartek

godz. 16.30 - 18.00 - zajęcia (2 h),
godz. 18.00 - 18.15 - przerwa kawowa,
godz. 18.15 - 19.45 - zajęcia (2 h).

Łącznie szkolenie przewiduje odbycie przez każdego uczestnika 128 godzin zajęć teoretyczno -praktycznych.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:


Lp.

Blok tematyczny

Liość godzin

1

Wprowadzenie do istoty analizy finansowej przedsiębiorstw

16

 

- analiza bilansu pionowa (dynamika i struktura aktywów i pasywów)

2

 

- analiza bilansu pozioma (czytanie bilansu)

2

 

- analiza rachunku zysków i strat

2

 

- system analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej

6

 

- system syntetycznej oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

4

2

Praktyczne zastosowanie oprogramowania finansowo - księgowego         ( SYMFONIA / INSERT ) w zakresie księgowania:

104

 

- operacji kasowych i bankowych

8

 

- kosztów

16

 

- obrotu magazynowego

8

 

- zakupu

8

 

- sprzedaży

8

 

- ewidencji VAT

16

 

- płac

24

 

- środków trwałych

16

 

- rozliczeń kontrahentów i pracowników

16

3

EGZAMIN

8

Razem

128

Gdańska szkoła księgowych - SZANEL METHOD


Misją naszego przedsięwzięcia jest sprostanie nieustannie rosnącym zapotrzebowaniom współczesnego rynku pracy na bardzo dobrze wyszkolonych księgowych. Uniwersytety kształcą kierowniczą kadrę teoretyków.

My kształcimy praktycznie przygotowanych do wykonywania zawodu techników księgowych. Formuła 20/80 (20% teorii / 80% zajęć praktycznych) opracowana przez Prezesa Zarządu GGA, Tomasza Szanel, pozwala nam na uzyskanie optymalnych rezultatów nauczania.

Ofertę kierujemy do wszystkich osób z minimum średnim wykształceniem chcących wykonywać zawód księgowego w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Metoda nauczania ...


w zasadniczej mierze opiera się na praktycznym poznawaniu zasad prowadzenia księgowości w oparciu o najnowocześniejsze programy komputerowe:

- Symfonia - Sage Symfonia,
- Optima - CDN Comarch,
- Rewizor, Gratyfikant - INsert.

Uczestnik szkolenia ma prawo wyboru oprogramowania na którym będzie kontynuował naukę.

Formuła 20/80 opracowana przez Tomasza Szanel, oznacza w największym skrócie, iż 168 (80%) z pośród 210 godzin nauki stanowić będzie praktyczne poznawanie warsztatu pracy księgowego - zaksięgowanie ponad 1000 operacji gospodarczych.

Praktyczne umiejętności...


zdobyte podczas 210 godzinnego szkolenia pozwolą uczestnikowi prowadzić księgowość w zakresie:

- operacji kasowych i bankowych,
- kosztów,
- obrotu magazynowego,
- zakupu,
- sprzedaży,
- ewidencji VAT,
- płac,
- środków trwałych,
- rozliczeń kontrahentów i pracowników (w tym walutowych),

Egzamin ...


końcowy, składa się z 2 części:

- teoretycznej - test, z możliwością korzystania z aktów prawnych,
- praktycznej - księgowanie i analiza dokumentów źródłowych.

Dyplom ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, określający procentową sumaryczna ocenę, wydany zostanie w przypadku uzyskania przez zdającego minimum 60% punktów z każdej części egzaminu.

Najlepszym ...

zostanie zaproponowana praca w Gdańskiej Grupie Audytorów Sp. z o.o.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu